Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Kartlegging

GeoSubSea har spesialisert seg på detaljert vanndypskartlegging i havner, farleder og vassdrag. Vi er fra 13. januar 2017 godkjent av Kartverket, sjødivisjonen, til sjømåling og behandling av hydrografiske data til navigasjonsformål. Godkjenningen gjelder målinger med vår målebåt fra Kaasbøll Boats AS, M/B Ping, med spesifisert utstyr (se spesifikasjon i godkjenningsdokument KVSD-sjømåling-001).

Opplegget er særlig tilpasset grunne og trange områder. For å kunne lage et fullstendig kartbilde av sjøbunnen eller påvise objekter på/over sjøbunnen må en benytte multistråle-ekkolodd. Ved valg av instrumentet Kongsberg EM2040C dual head (2 skrogmonterte sender/mottaker-enheter) har vi lagt vekt på bl.a.følgende kriterier:

  • Høyoppløselige data for kartlegging, inspeksjon og påvisning av objekter på/over sjøbunnen i havner og farleder.
  • Rekkevidde ned til ca. 500 m vanndyp.
  • Måledekning opp til vannflaten på begge sidene av målefartøyet eller inntil 10-ganger vanndypet på flat bunn.

GeoSubSeas benytter Kongsberg Seatex Seapath 380 ombord i vårt målefartøy M/B PING for bestemmelse av posisjon, retning og kompensering for båtbevegelse under sjømåling.

Sammen med Kongsberg SIS-programvare ("Seafloor Information System") samt QPS Qimera (rensking og eksport av data) tilfredsstiller kombinasjonen EM2040C og Seapath 380 kravene som Kartverket, sjødivisjonen, stiller til sjømålingsdata som skal benyttes i nautiske publikasjoner.

GeoSubSea utfører lettseismiske undersøkelser for kartlegging av bl.a. oppstikkende/grunne fjellpartier, avgrensning og minimumsmektigheter av sedimentbassenger,  ras- og erosjonsstrukturer i sedimenter m.m. I tillegg vil reflektivitetsdata ("backscatter") fra multistrålemålingene kunne brukes til klassifisering av ulike typer sjøbunn.

For flere detaljer ta kontakt.

Prinsipp for multistråle ekkolodd

Prinsipp for multistrålemålinger

Del denne siden med andre!

Logg inn