GeoSubSea ble 13.01.2017 som første organisasjon godkjent av Kartverket, sjødivisjonen, til sjømåling og behandling av hydrografiske data til navigasjonsformål (KVSD-sjømåling 001). Dette medfører at Kartverket, sjødivisjonen, kan benytte våre data i sine navigasjonsprodukter (offisielle sjøkart m.m.). Kartverket, sjødivisjonen, er lovhjemlet sjøkartmyndighet, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 § 11. Hydrografiske data av en slik kvalitet vil også gi den beste beslutningsstøtten for planlegging, oppfølging og verifisering av tekniske aktiviteter i havner, farleder og vassdrag.

 

Vi utfører:

med kompetanse innen: