GeoSubSea AS er nedlagt.


For spørsmål om data og annen informasjon fra oppdrag i de 20 årene GeoSubSea AS var i drift ta kontakt med Håvard Midtkil på epost eller telefon 924 46 931.
Håvard jobber nå i Norkyst AS, med tilsvarende arbeidsområde som i GeoSubSea AS.